Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

"Ocena jakości i skuteczności wybranych form wsparcia w ramach Działania 4.1 PO KL"

Celem badania jest weryfikacja skuteczności wybranych form wsparcia świadczonych w ramach Poddziałań 4.1.1 i 4.1.2 PO KL oraz identyfikacja czynników mających negatywny wpływ na prawidłową realizację założeń strategicznych Priorytetu IV w tym zakresie.

Badaniem zostaną objęte wszystkie projekty wsparte w ramach Poddziałania 4.1.1 oraz projekty w ramach Poddziałania 4.1.2, wspierające kształcenie na poziomie wyższym na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych (tzw. kierunki zamawiane). Beneficjentami tych projektów są uczelnie wyższe, które mogły ubiegać się o dofinansowanie takich zadań jak m.in.: przygotowanie i realizacja nowych kierunków studiów, rozwój e-learningu, doskonalenie kadry dydaktycznej, organizacja praktyk i staży dla studentów oraz współpraca z pracodawcami i jednostkami naukowymi w zakresie realizacji procesu kształcenia.

Elementem zadania jest m.in. realizacja 900 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), 15 telefonicznych wywiadów pogłębionych (ITI), 12 studiów przypadku, wspomaganych komputerowo wywiadów przy pomocy strony www (CAWI), zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

Projekt realizowany jest na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult - 2013-04-30

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy