Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ewaluacje ex-ante instrumentów finansowych dla potrzeb Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

W 2014 roku ukończyliśmy cztery tego typu projekty:
  • Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020;
  • Ewaluacja ex-ante dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów rozwojowych województwa;
  • Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020; etap 1: Analiza zapotrzebowania i dotychczasowych doświadczeń;
  • Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020.
Aktualnie realizujemy dwa tego typu projekty:
  • Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020;
  • Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w Województwie Dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020.


Autor: PAG Uniconsult - 2015-01-02

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy