Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020

W lutym 2014 r. konsorcjum firm PAG Uniconsult, IMAPP oraz Instytut Badań Strukturalnych podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę na realizację badania pt. "Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020".
Celem badania jest ocena zapotrzebowania na instrumenty inżynierii finansowej wraz z oszacowaniem wielkości zjawiska luki finansowej w województwie zachodniopomorskim w odniesieniu do celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych RPO WZ na lata 2014-2020 - w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 37 projektu rozporządzenia ogólnego dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych w okresie 2014-2020.
Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2014 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2014-03-03

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy