Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięć w zakresie realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach

Przedmiotem ekspertyzy będą instrumenty finansowe oferujące gwarancje, które poprzez udostępniane zabezpieczenie (a więc gwarantowanie zobowiązań, powstających w związku z pozyskaniem środków w ramach innego instrumentu finansowania - np. zaciągniętej pożyczki/ kredytu) wspierać będą realizację przedsięwzięć w ramach dwóch celów tematycznych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESFI), tj.:
- celu tematycznego 1. Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach oraz
- celu tematycznego 2. Wzrost konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Ocena ex-ante będzie się odnosiła do ryzyka i efektów mnożnikowych związanych ze stosowaniem instrumentów gwarancyjnych.
Realizacja projektu potrwa do września 2014 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2014-06-26

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy