Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Wsparcie dla konsultantów funduszy poręczeniowych oraz PK KSU

PAG Uniconsult kontynuuje realizację projektów "Szkolenia i inne działania rozwojowe dla funduszy poręczeniowych" oraz "Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) - szkolenia i działania pomocnicze" na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu dla funduszy poręczeniowych (FPK) jest rozwój kompetencji specjalistów, świadczących usługi finansowe w zakresie udzielania poręczeń, poprzez zmniejszenie zidentyfikowanych luk kompetencyjnych i braków szkoleniowych oraz zapewnienie działań doradczych.

Ogółem planuje się przeszkolenie 60 osób, w projekcie przewidziano również wsparcie funduszy indywidualnym doradztwem.

Projekt dla konsultantów PK KSU obejmuje przede wszystkim organizację i przeprowadzenie szkoleń dla 180 konsultantów PK z zakresu obsługi klienta.

Oba projekty są realizowane w okresie od lutego do września 2013 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2013-07-08

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy