Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013

PAG Uniconsult w maju 2015 r. zakończył dwuletni projekt Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany w latach 2013-2015 na zlecenie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Głównym celem badań było określenie skuteczności, trwałości i efektywności wsparcia udzielonego w Priorytecie VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Główną metodą wykorzystaną w projekcie były badania kwestionariuszowe z uczestnikami projektów. Zastosowano technikę wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI - zrealizowano blisko 26 tys. wywiadów), ale wykorzystane były także i następujące metody:
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z uczestnikami;
  • telefoniczne wywiady indywidualne z pracodawcami uczestników;
  • analiza literatury;
  • analiza danych ilościowych o uczestnikach i projektach (bazy PEFS 2007 i KSI SIMIK);
  • internetowe forum badawcze z projektodawcami udzielającymi wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach PO KL;
  • panel ekspertów.
Uczestnicy byli badani w 6, 18 i 30 miesięcy od momentu zakończenia ich udziału w projektach PO KL, co pozwoliło obserwować wpływ wsparcia Programu na zmianę ich sytuacji na rynku pracy w długim okresie. Szczególną uwagę poświęcono także ocenie skuteczności dotacji przeznaczonych na utworzenie działalności - odbiorców dotacji zbadano po 24 i 36 miesiącach od zarejestrowania działalności, co pozwoliło śledzić losy firm już po upływie wymaganego okresu trwałości firmy (1 rok) i po upływie okresu obowiązywania obniżonej stawki ZUS (2 lata).

W ramach zlecenia powstały cztery raporty cząstkowe oraz raport podsumowujący projekt.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-06-08

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy