Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Wykonanie ekspertyzy oraz doradztwa w zakresie przygotowania instrumentu wsparcia sieciowych produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym

Celem zamówienia jest wsparcie merytoryczne Instytucji Pośredniczącej w procesie programowania instrumentu wsparcia w ramach Działania 2.4. Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej Poddziałania 2.4.2. Tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w szczególności wypracowania założeń jego realizacji oraz stworzenia zasad finansowania projektów.
Celem interwencji będzie inicjowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w celu aktywizacji społeczności lokalnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, stanowiących także atrakcyjną alternatywę dla pracy w rolnictwie. Przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej makroregionu na rynku krajowym i międzynarodowym w ramach specjalizacji ponadregionalnych.
Ekspertyza została przygotowana w marcu 2014 r., natomiast doradztwo na rzecz Instytucji Pośredniczącej będzie realizowane w okresie do września 2014 r.
Projekt na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej jest realizowany przez konsorcjum firm PAG Uniconsult i WYG PSDB Sp. z o.o.

Autor: PAG Uniconsult - 2014-03-03

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy