Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Podpisanie umowy na realizację badania "Ocena skuteczności i efektywności wsparcia publicznego dużych przedsiębiorstw w ramach realizacji polityki spójności w Polsce"

W czerwcu 2013 r. PAG Uniconsult podpisała umowę na realizację badania ewaluacyjnego "Ocena skuteczności i efektywności wsparcia publicznego dużych przedsiębiorstw w ramach realizacji polityki spójności w Polsce".

Celem badania jest ocena skuteczności i efektywności wsparcia dużych przedsiębiorstw w ramach realizacji polityki spójności w Polsce. Głównym zadaniem badania jest wykazanie jakie są rzeczywiste efekty wsparcia oraz czy interwencja publiczna podejmowana w ramach polityki spójności odpowiada na niesprawność rynku w postaci braku możliwości finansowania ekonomicznie uzasadnionych projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa czy jedynie zastępuje inwestycje prywatne, które zostałyby zrealizowane także bez wsparcia publicznego. Innymi słowy ewaluacja powinna oszacować skalę efektów netto interwencji z uwzględnieniem występowania zjawiska efektu deadweight.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie m.in. 200 wywiadów kwestionariuszowych CAPI, 35 pogłębionych wywiadów indywidualnych IDI, przygotowanie 40 studiów przypadku oraz realizację panelu dyskusyjnego. Projekt na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego będzie realizowany do końca listopada 2013 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2013-07-15

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy