Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Zasady łączenia instrumentów finansowych i instrumentów bezzwrotnych oraz różnych instrumentów finansowych, oferowanych ze środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020

W perspektywie finansowej 2014-2020 zasady łączenia różnych instrumentów finansowanych ze środków europejskich będą odmienne, niż w okresie 2007-2013. Obecne podejście w sprawie łączenia różnych unijnych instrumentów wsparcia opiera się na bardziej precyzyjnych uregulowaniach, w porównaniu do okresu minionego (2007-2013), gdy występowały poważne problemy i wątpliwości, co do (nie)dopuszczalności łączenia na przykład dotacji i pożyczek lub poręczeń i dotacji. Obecne przepisy są w tej sferze znacznie bardziej klarowne, pozwalając na wiele wariantów łączenia wsparcia, co wpływa na różnorodność konsekwencji w tym zakresie.
Przedmiotem doradztwa dla Związku Banków Polskich było ustalenie zasad łączenia konkretnych instrumentów finansowych i instrumentów dotacyjnych, finansowanych ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla banków, ze względu na powszechne korzystanie przez przedsiębiorców, a także inne podmioty, z kredytów bankowych w celu na przykład sfinansowania udziału własnego w projekcie, bądź też prefinansowania całego projektu dotacyjnego. Jednocześnie wiele banków korzysta z oferty gwarancyjnej Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (np. w ramach programów COSME i InnovFin SME), stąd też zasady dopuszczalnego łączenia różnych instrumentów mają dla nich kluczowe znaczenie.
W rezultacie działań doradczych, a także szeregu spotkań i prezentacji z udziałem banków i innych instytucji finansowych, przygotowano opracowanie, dotyczące zasad łączenia instrumentów. Wnioski wynikające z tego opracowania będą dalej dyskutowane z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-01-20

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy