Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

"Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Celem badania jest określenie skuteczności, trwałości i efektywności wsparcia udzielonego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnikom projektów w Priorytecie VI, VII, VIII oraz Poddziałaniu 9.6.1. PO KL - osobom niepracującym (w tym osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i biernym zawodowo) oraz pracującym (które dzięki udziałowi w projekcie miały zmienić stanowisko na wyższe, otrzymać podwyżkę lub zatrudnienia w pełnym wymiarze).

W okresie do kwietnia 2015 r. łącznie zostanie przeprowadzonych co najmniej 19 200 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), zaplanowano także realizację: zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), telefonicznych wywiadów pogłębionych (ITI), wspomaganych komputerowo wywiadów przy pomocy strony www (CAWI).

Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Autor: PAG Uniconsult - 2013-04-30

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy