Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - etap 1: Analiza zapotrzebowania i dotychczasowych doświadczeń

W kwietniu 2014 r. konsorcjum firm: PAG Uniconsult, IMAPP oraz Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę na realizację badania pt. "Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - etap 1: Analiza zapotrzebowania i dotychczasowych doświadczeń".
Celem badania jest przeprowadzenie kompleksowej oceny możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w ramach Priorytetów Inwestycyjnych wskazanych w RPO WP 2014-2020. Wyniki badania stanowić będą podstawę do określenia, w jakiej skali i w ramach jakich Priorytetów Inwestycyjnych wskazanych w projekcie RPO WP 2014-2020 - występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku lub nieoptymalny poziom inwestycji i zapotrzebowania na publiczne inwestycje. Możliwa również będzie odpowiedz na pytanie, w jakim zakresie uzasadnione jest pod względem społeczno-ekonomicznym zastosowanie instrumentów finansowych w ramach zaplanowanego ukierunkowania interwencji.
Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2014 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2014-05-04

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy