Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ewaluacja systemu wyboru projektów w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020

Badanie obejmuje wszystkie działania i poddziałania I osi priorytetowej PO PW 2014-2020, ma charakter ewaluacji i polega na kompleksowej ocenie organizacji konkursów, systemu oceny projektów oraz na pogłębionej analizie przyjętych w poszczególnych działaniach i poddziałaniach kryteriów wyboru projektów, w tym sposobu ich sformułowania i przewidywanej skuteczności.
Elementem prowadzonych prac jest:
  • analiza danych zastanych: dokumentacja programowa i konkursowa (kryteria oceny i system wyboru projektów) oraz dokumentacja aplikacyjna (wybrane wnioski o dofinansowanie),
  • warsztaty z przedstawicielami IZ/IP, partnerami społecznymi, członkami komisji oceniających projekty,
  • wywiady indywidualne z członkami Komisji Oceny Projektów i członkami Komitetu Monitorującego PO PW.
Badanie realizowane jest przez konsorcjum firm: PAG Uniconsult Sp. z o. o. i IMAPP Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwo Rozwoju w terminie do końca czerwca 2016 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-13

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy