Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ewaluacja XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PAG Uniconsult w lipcu 2013 r. podpisała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego "Ocena osiągnięć wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ oraz ich wpływ na osiąganie celów szczegółowych Priorytetu". Dotyczy ono w szczególności następujących zagadnień:
1. Identyfikacja i ocena skuteczności osiągania rezultatów projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu PO IiŚ.
2. Ocena wpływu realizowanych projektów na osiąganie celów określonych dla XI Priorytetu PO IiŚ.
3. Ocena efektów projektów, oddanych do użytkowania w ramach XI Priorytetu PO IiŚ, w tym ich wpływu na tworzenie nowych miejsc pracy.

Badanie internetowe CAWI i telefoniczne CATI obejmie wszystkie projekty wsparte w Priorytecie XI, zostaną także opracowane studia przypadku przedsięwzięć już oddanych do użytku. Dodatkowo badaniem zostaną objęte także instytucje oraz osoby fizyczne pośrednio lub bezpośrednio korzystające z efektów zrealizowanych przedsięwzięć. Zakończenie ewaluacji przewidziane jest na październik 2013 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2013-07-29

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy