Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiotem oceny jest:
  • potencjał sektora B+R, tj. publicznych organizacji badawczych, przedsiębiorstw prowadzących prace B+R i osób fizycznych zajmujących się pracami B+R, w zakresie popytu na inwestycyjne oraz/lub dłużne instrumenty finansowe;
  • potencjał sektora finansowego (w szczególności prywatnych podmiotów pośredniczących w finansowaniu komercjalizacji prac B+R za pomocą instrumentów inwestycyjnych i dłużnych) oraz stopnia jego przygotowania do stosowania inwestycyjnych oraz dłużnych instrumentów finansowych;
  • potencjał NCBR w zakresie organizacyjnym, kompetencyjnym i prawnym do szerszego wykorzystywania inwestycyjnych oraz dłużnych instrumentów finansowych oraz ocena dotychczasowych doświadczeń NCBR w tym zakresie.
Celem prac badawczych jest pozyskanie informacji ułatwiających zaprojektowanie, a następnie wdrożenie kolejnych (post BRIdge) inwestycyjnych oraz/lub dłużnych instrumentów finansowych skierowanych do sektora badawczo-rozwojowego, w szczególności instrumentów ułatwiających pozyskanie przez ten sektor kapitałów podwyższonego ryzyka na potrzeby realizowanych w Polsce prac B+R i komercjalizacji ich wyników.

Badanie realizuje konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult (Lider), Taylor Economics Sp. z o.o., IMAPP Sp. z o.o. oraz Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych. Zakończenie projektu nastąpi w marcu 2015 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-01-09

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy