Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Badanie potencjału sektora B+R w Polsce do korzystania z instrumentów finansowych

Celem prac było pozyskanie informacji ułatwiających zaprojektowanie, a następnie wdrożenie kolejnych (post BRIdge) inwestycyjnych oraz/lub dłużnych instrumentów finansowych skierowanych do sektora badawczo-rozwojowego, w szczególności instrumentów ułatwiających pozyskanie przez ten sektor kapitałów podwyższonego ryzyka na potrzeby realizowanych w Polsce prac B+R i komercjalizacji ich wyników.

Przygotowany został raport z badania, który zawiera odpowiedzi na m.in. następujące pytania:
 • Jakiego rodzaju instrumenty finansowe, w jakiej wielkości i do kogo powinny zostać skierowane?
 • Jakie czynniki determinują zainteresowanie korzystaniem z instrumentów finansowych?
 • Na jakich warunkach ostateczni odbiorcy (w ramach poszczególnych instrumentów) są w stanie skorzystać z oferowanego wsparcia?
 • Jakie instrumenty zwrotne, które mogłyby być realizowane przez NCBR, przyczyniłyby się do wzrostu finansowania prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorców?
 • Co zrobić by zwiększyć podaż dobrych projektów, zawierających element B+R i możliwych do finansowania w ramach instrumentów zwrotnych?
W badaniu zastosowanie znalazły różne metody / techniki gromadzenia informacji i danych źródłowych, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Katalog ten objął:
 • analizę informacji / danych ze źródeł zastanych;
 • wywiady bezpośrednie (IDI);
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI);
 • panel ekspertów (z reprezentantami funduszy kapitałowych oraz sfery nauki i inwestorów);
 • studia przypadku (obrazujące doświadczenia w stosowaniu instrumentów finansowych - kapitałowych w USA, Izraelu, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech);
 • CAWI/CATI - badanie internetowe i telefoniczne.
Badanie na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zrealizowało konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult (lider), Taylor Economics Sp. z o.o., IMAPP Sp. z o.o. oraz Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-04-14

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy