Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ocena wdrożeń w projektach: Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz MMP dostawcą usług dla osób starszych

PAG Uniconsult w okresie od marca do października 2015 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje ocenę wdrożeń w dwóch projektach: Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz MMP dostawcą usług dla osób starszych. Obydwa są projektami systemowymi PARP, realizowanymi w ramach Poddziałania 2.1.3 PO KL.
  • Projekt Społeczna odpowiedzialność biznesu - w jego ramach podejmowane są działania szkoleniowo-doradcze, które w założeniu mają przyczyniać się do zwiększenia świadomości wśród przedsiębiorców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, a w rezultacie przyczyniać się także do zwiększenia konkurencyjności polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu przewidziano wsparcie profesjonalnych doradców na etapie przygotowania i wdrożenia planu rozwoju w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
  • Projekt MMP dostawcą usług dla osób starszych - w jego ramach podejmowane są działania szkoleniowo-doradcze, które w założeniu mają przyczyniać się do w drożenia w MMP nowych, lub doskonalenia istniejących, usług dedykowanych seniorom. Celem projektu jest również zwiększenie świadomości wśród przedsiębiorców na temat potrzeb starszych osób. Dedykowany jest on dla mikro i małym przedsiębiorcom, którzy mają potencjał do wprowadzania usług dla dojrzałego klienta. W ramach projektu przewidziano wsparcie profesjonalnych doradców na etapie przygotowania i wdrożenia planu rozwoju usług dla seniorów (60+).
W ramach zlecenia zostaną przygotowane raporty z wdrożenia 20 projektów dotyczących rozwoju odpowiedzialności społecznej biznesu i 37 raportów z wdrożenia wsparcia oferty firm dla osób w wieku 60+ oraz raporty podsumowujące te badania. Zrealizowanych zostanie także 285 wywiadów telefonicznych (CATI) z właścicielami przedsiębiorstwa lub przedstawicielem kadry zarządzającej firm wdrażających te projekty.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-03-16

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy