Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Określenie instrumentów wsparcia MKiDN dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych

W czerwcu 2014 r. konsorcjum firm: PAG Uniconsult oraz ResPublic podpisało z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na realizację badania "Określenie instrumentów wsparcia MKiDN dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych".
Badanie posłuży wypracowaniu optymalnych sposobów realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w zakresie kierunku działań 4.2.3. Rozwój systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w kulturze. Celem badania jest przedstawienie MKiDN propozycji instrumentów wsparcia sektora kreatywnego realizujących wytyczne zawarte w kierunku działań 4.2.3 SRKS, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby oraz uwzględniających polskie i zagraniczne doświadczenia z ostatnich lat w zakresie wdrażania różnych form wsparcia, a także realizowanych przy zaangażowaniu kluczowych podmiotów sektora kreatywnego.

Realizacja projektu potrwa do grudnia 2014 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2014-07-02

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy