Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Badanie wpływu realizacji projektu Innovation Coach na wzrost poziomu świadomości i wiedzy uczestników projektu

Od listopada do grudnia 2020 r. prowadziliśmy badania pn. „Badanie wpływu realizacji projektu Innovation Coach na wzrost poziomu świadomości i wiedzy uczestników projektu w zakresie specyfiki prowadzenia projektów B+R+I oraz źródeł finansowania projektów B+R+I ze środków PO IR 2014-2020/ Horyzont 2020”.

Zachęcamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na ten temat – dostępnymi w zakładce „Zrealizowane projekty”.

2021-01-15T13:21:36+00:00 28 Grudzień, 2020|badania, rozwój, innowacyjność, ewaluacja, fundusze unijne|