Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Bariery w aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim

Raport końcowy, październik 2009.

Poniżej zamieszczono spis treści opracowania. Pełny tekst raportu jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - pobierz.

1. Wprowadzenie
1.1. Przedmiot badania
1.2. Cele badania
1.3. Metody i techniki zbierania danych
1.4. Przebieg procesu badawczego
2. Wyniki badan
2.1. Analiza aktywności JST w ubieganiu się o środki z EFS
2.1.1. Charakterystyka podmiotów ubiegających się o wsparcie z EFS
2.1.2. Zainteresowanie poszczególnymi formami wsparcia PO KL wsród JST
2.1.3. Przestrzenne zróżnicowanie zainteresowania aplikowaniem o środki EFS
2.1.4. Podsumowanie
2.2. Diagnoza barier utrudniających lub uniemożliwiających JST wykorzystanie środków z EFS
2.2.1. Diagnoza barier zewnętrznych w stosunku do JST utrudniających ubieganie się o środki EFS
2.2.2. Diagnoza barier wewnętrznych JST utrudniających ubieganie się o środki EFS
2.2.3. Podsumowanie
2.3. Identyfikacja czynników zwiekszających zainteresowanie JST aplikowaniem o środki EFS
3. Wnioski i rekomendacje


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy