Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Długookresowy program rozwoju funduszy poręczeń kredytowych w Polsce


Opracowanie powstało w roku 2000. Poniżej zamieszczono jego spis treści.

1. Wprowadzenie
2. Uwagi na temat zasięgu terytorialnego działania funduszy
2.1. Fundusze lokalne, działające na poziomie jednej lub kilku gmin
2.2. Fundusze powiatowe
2.3. Fundusze regionalne
2.4. Możliwy zakres działania funduszy - najważniejsze uwagi
3. Kryteria dotyczące potencjalnych klientów funduszy poręczeń
4. Warunki ubiegania się o uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa na założenie lub dalsze prowadzenie funduszu poręczeń kredytowych
4.1. Warunki, które powinna spełnić instytucja prowadząca / zamierzająca prowadzić fundusz poręczeń kredytowych
4.2. Warunki dotyczące konkretnych rozwiązań w ramach regulaminów funduszu poręczeń kredytowych
4.3. Warunki dotyczące treści umowy o współpracy z bankiem
5. Określenie kryteriów wyznaczenia terytorialnego i branżowego zakresu działania funduszy
5.1. Kryteria o charakterze politycznym
5.2. Kryteria związane z popytem na poręczenia
5.3. Kryteria związane z istnieniem odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej rozwoju przedsiębiorczości
6. Bariery prawne
7. Uwagi na temat roli Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego
8. Monitorowanie efektywności funduszy oraz wydatków ze środków publicznych na ich dokapitalizowanie
9. Podsumowanie
9. Załączniki
1. Stanowisko KSFP w sprawie kierunków wspierania funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
2. Możliwe modele dystrybucji poręczeń kredytowych funduszu regionalnego na poziomie lokalnym


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy