Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Badanie wskaźnika Liczba pracodawców uczestniczących w szkoleniach w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006 - raport końcowy

Autorzy: Jerzy Drążkiewicz, Katarzyna Górniak, Karolina Jakubowska, Tomasz Schimanek, Justyna Witkowska
Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009

Celem ewaluacji było dostarczenie wiedzy na temat przyczyn osiągnięcia niskiej wartości wskaźnika: "liczba pracodawców uczestniczących w szkoleniach w ramach Działania 1.6 SPO RZL". Zidentyfikowanie istniejących barier oraz problemów wynikłych podczas realizacji Działania miało pozwolić na skuteczniejszą realizację projektów szkoleniowych w ramach PO KL. Poniżej zamieszczono spis treści opracowania. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna w portalu www.kapitalludzki.gov.pl - pobierz.

1. Wprowadzenie
1.1 Zakres i cele badania
1.2 Kryteria oceny oraz pytania ewaluacyjne
1.3 Metodologia badania
1.4 Okoliczności towarzyszące realizacji badania
2. Wyniki badania
2.1 Perspektywa Systemowa
2.1.1 Trafność
2.1.2 Skuteczność
2.1.3 Spójność
2.2 Perspektywa Projektodawców
2.2.1 Trafność
2.2.2 Skuteczność
2.2.3 Użyteczność
2.2.4 Trwałość
2.2.5 Spójność
2.3 Perspektywa Pracodawców
2.3.1 Najważniejsze wyniki badania jakościowego
2.3.2 Najważniejsze wyniki badania ilościowego
3. Wnioski i rekomendacje
4. Załączniki


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy