Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ekspertyza na temat stanu instytucji pożyczkowych i mikropożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą


Opracowanie powstało w roku 2002. Poniżej zamieszczono jego spis treści.

1. Wprowadzenie
2. Zawartość
3. Definicje
3.1. Instytucja pożyczkowa - fundusz pożyczkowy
3.2. Program pożyczkowy
3.3. Parapubliczne i komercyjne fundusze pożyczkowe
3.4. Fundusz mikropożyczkowy
4. Pożyczka jako instrument finansowania
4.1. Charakterystyka prawna pożyczki
4.2. Fundusze pożyczkowe w polskim systemie prawnym
5. Aktualny stan sektora instytucji pożyczkowych
5.1. Informacje wprowadzające do analizy sektora
5.2. Parapubliczne Fundusze Pożyczkowe
5.3. Parapubliczne Fundusze Pożyczkowe
5.4. Finansowanie dłużne z innych instytucji
5.5. Generalne wnioski wynikające z analizy sektora
6. Określenie potrzeb w zakresie udzielania pożyczek i mikropożyczek oraz niezbędnego kapitału dla właściwego działania instytucji pożyczkowych
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Metoda badawcza
6.3. Potrzeby kapitałowe systemu pożyczkowego
7. Instytucje pożyczkowe w perspektywie akcesji do Unii Europejskiej
7.1. Rola pożyczek i innych instrumentów finansowych w polityce wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez Komisję Europejską
7.2. Unijne regulacje dotyczące wspierania finansowego sektora MSP
7.3. Rola pożyczek i innych instrumentów finansowych w polityce wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez rządy krajów Unii Europejskiej
7.4. Polskie instytucje pożyczkowe, a możliwość korzystania przez nie ze wsparcia Funduszy Strukturalnych
8. Zasady i rozmiary zaangażowania kapitałowego PARP wraz z określeniem wskaźników monitorowania i ewaluacji
8.1. Zasady i rozmiary zaangażowania kapitałowego PARP
8.2. Charakter zaangażowania kapitałowego
8.3. Standardy działalności pożyczkowej
8.4. Monitoring, ewaluacja i nadzór nad działalnością pożyczkową
Załączniki
1. Wskaźniki monitorowania działalności pożyczkowej
2. Lista specjalistów i praktyków działalności pożyczkowej, z którymi przeprowadzono wywiady i konsultacje
3. Kluczowe instytucje mikropożyczkowe w Polsce


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy