Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ekspertyza na temat sposobu tworzenia systemu poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce


Opracowanie powstało w roku 2002. Poniżej zamieszczono jego spis treści.

1. Wprowadzenie
2. Zawartość
3. Definicje
3.1. Fundusz poręczeń kredytowych
3.2. Mali i średni przedsiębiorcy
4. Stan aktualny instytucji poręczycielskich w Polsce
4.1. Informacje wprowadzające do analizy sektora
4.2. Analiza sektora instytucji poręczycielskich
5. System instytucji poręczycielskich
5.1. Założenia
5.2. Cele systemu
5.3. Elementy składowe systemu
5.4. Modelowy lokalny i regionalny fundusz poręczeń kredytowych
6. Potrzeby w zakresie poręczeń i kapitału
6.1. Zapotrzebowanie na poręczenia
6.2. Zapotrzebowanie na kapitał
6.3. Źródła pozyskiwania kapitału na poręczenia
7. Propozycja zasad i rozmiarów zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego w instytucje prowadzące działalność poręczycielską
7.1. Zasady formalnoprawne wspomagania systemu ze strony BGK
7.2. Rozmiary zaangażowania kapitałowego BGK
7.3. Uwagi na temat uruchamiania instrumentów wsparcia przez BGK
8. Monitoring, ewaluacja i nadzór nad działalnością poręczycielską
8.1. Monitoring, ewaluacja i nadzór nad działalnością poręczycielską
8.2. Ewaluacja działania systemu
8.3. Certyfikacja i nadzór
9. Wspieranie systemu funduszy poręczeniowych za pomocą dotacji
10. Określenie spodziewanych efektów działania systemu
11. Harmonogram tworzenia systemu
12. Aspekty prawne systemu instytucji poręczeniowych
13. Fundusze poręczeniowe w perspektywie akcesji do UE
13.1. Ogólne założenia
13.2. Doświadczenia związane z finansowaniem inicjatyw dotyczących tworzenia funduszy poręczeniowych ze środków Funduszy Strukturalnych oraz innych środków europejskich
13.3. Zasady finansowania funduszy poręczeń kredytowych przez Fundusze Strukturalne.
Załączniki
1. Standard funkcjonalny prowadzenia działalności poręczycielskiej
2. Warunki poręczania zobowiązań z tytułu poręczeń przez BGK
3. Warunki wejść kapitałowych
4. Wskaźniki monitorowania działalności poręczycielskiej
5. Wykaz strategii rozwoju województw, w których przewiduje się uruchamianie regionalnych funduszy poręczeń kredytowych


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy