Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ekspertyza na temat współpracy funduszy poręczeniowych z bankami (instytucjami finansowymi)


Opracowanie powstało w roku 2006. Poniżej zamieszczono jego spis treści.

1. Streszczenie i wnioski
2. Wprowadzenie
2.1. Cel i odbiorcy ekspertyzy
2.2. Opis działań oraz struktura i zawartość ekspertyzy
3. Umowy o współpracy pomiędzy funduszami i bankami
3.1. Zawartość umów - regulacje dotyczące kluczowych obszarów współpracy
3.2. Postanowienia umów budzące największe kontrowersje (na etapie negocjowania warunków umowy i/lub na etapie jej realizacji)
3.3. Tendencje w zakresie zmian w umowach o współpracy
3.4. Możliwe zmiany w umowach o współpracy
4. Wzajemna wymiana informacji
4.1. Stan obecny
4.2. Zakres przekazywanych informacji, a kształt umowy o współpracy
4.3. Podsumowanie doświadczeń funduszy, dotyczących zakresu przekazywanych informacji przez banki
4.4. Informacje przekazywane bankom przez fundusze
5. Doświadczenia związane z wypłatą poręczenia i windykacją
5.1. Podsumowanie doświadczeń funduszy
5.2. Mini studia przypadków
6. Wnioski i zalecenia dotyczące działań PARP w celu poprawy jakości współpracy funduszy z bankami
7. Wnioski i zalecenia dla funduszy
Załączniki  
1. Podsumowanie informacji zebranych w badanych 10 funduszach poręczeń kredytowych
2. Krótki opis rozwiązań w zakresie współpracy pomiędzy bankami i funduszami na podstawie regulacji zawartych w umowie o współpracy wykorzystywanej przez Europejskie Stowarzyszenie Gwarancji Wzajemnych (AECM)
3. Wzór umowy o współpracy między funduszem a bankiem (instytucją finansową)


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy