Oferta Drukuj Wyslij maila      
Przygotowywanie oraz przeprowadzanie ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych

Firma PAG Uniconsult posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków pomocowych (Phare, programów bilateralnych, a obecnie funduszy strukturalnych). Możemy przeprowadzić ewaluację programów i projektów we wszystkich fazach ich "cyklu życia":
 • ewaluację ex-ante,
 • ewaluację bieżącą (on-going),
 • ewaluację okresową,
 • ewaluację końcową oraz
 • ewaluację ex-post.

  Nasi eksperci potrafią przygotować i przeprowadzić pełny zakres ewaluacji - od przygotowania założeń, kryteriów ewaluacyjnych, pytań ewaluacyjnych i wyboru metodologii, poprzez badania (również badania terenowe i sondaże w dużej skali, a także analizy statystyczne i jakościowe), aż do przygotowania wniosków i rekomendacji.

  Wykonujemy również badania ewaluacyjne zlecone: w zakresie i według metodologii ściśle określonych przez klienta.
  Potencjał ekspercki i techniczny umożliwia nam prowadzenie ewaluacji programów i projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. Ewaluujemy również projekty adresowane do administracji publicznej oraz wewnętrzne projekty w przedsiębiorstwach.

  Stosujemy metodologię ewaluacji zalecaną przez Komisję Europejską (m.in. w serii "working papers" i "guidelines"), jak również inne podejścia, uzgodnione z klientami.

  << wróć

 • Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
  Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy