Oferta Drukuj Wyslij maila      
Fundusze mikropożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych

Firma PAG Uniconsult - i zatrudniani przez nią eksperci - posiada unikatowe, wieloletnie doświadczenia w tworzeniu i wspieraniu działalności funduszy poręczeń kredytowych i funduszy mikropożyczkowych. Uczestniczyliśmy w tworzeniu znacznej części funduszy poręczeniowych w Polsce (w tym pierwszych funduszy w Polsce utworzonych w ramach programu PIL Phare), a od 8 lat przygotowujemy raz na pół roku, na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, raport o wynikach ich działalności. Współpracujemy też z wieloma funduszami mikropożyczkowymi.

Nasza oferta obejmuje pomoc w tworzeniu funduszy:
  • przygotowywanie dokumentacji formalnej (regulaminy działania, umowy spółki, dokumentacja dla klientów, modele oceny wniosków o finansowanie),
  • analiza potrzeb szkoleniowych oraz projektowanie i przeprowadzanie szkoleń wprowadzających dla nowozatrudnionych pracowników,
  • wsparcie doradcze przy rozpoczynaniu działalności.

    Zapewniamy też doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących problemów w działaniu funduszy (kwestie pomocy publicznej, sposobu księgowania wsparcia ze środków strukturalnych, metodologia analizy wniosku pożyczkowego/poręczeniowego). Oferujemy także prowadzenie szkoleń doskonalących i warsztatów dla pracowników funduszy. Prowadzimy także okresowe ewaluacje (oceny) wyników działania funduszy oraz formułujemy niezależne opinie o wynikach działalności dla władz / sponsorów funduszy.

    << wróć

  • Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
    Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy