Oferta Drukuj Wyslij maila      
Zarządzanie programami grantowymi

Firma PAG Uniconsult posiada unikatowe doświadczenia w prowadzeniu programów grantowych dla sektora organizacji pozarządowych i sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zarządzaliśmy (m.in. na zlecenie Komisji Europejskiej) szeregiem programów o łącznym budżecie dotacji przekraczającym 10 mln euro.

Posiadamy praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i wdrożenia pełnego cyklu konkursu dotacji, obejmującego:
 • opracowanie założeń i dokumentacji konkursowej (dokumenty organizacyjne, wytyczne dla wnioskodawców, wzór wniosku, wzór umowy, itd.),
 • ogłoszenie i promocja konkursu,
 • serwis informacyjny dla wnioskodawców,
 • przyjmowanie wniosków,
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków,
 • przygotowanie umów z nagrodzonymi wnioskodawcami,
 • wypłata dotacji,
 • monitoring i ewaluacja dotowanych projektów,
 • rozliczenie finansowe dotacji.

  Pomagamy również instytucjom zarządzającym programami grantowymi w przeprowadzeniu poszczególnych etapów programu grantowego, np. w ocenie formalnej wniosków, przygotowaniu umów z grantobiorcami, monitoringu realizacji projektów, ocenie sprawozdań merytorycznych i finansowych, itd.

  << wróć

 • Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
  Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy