Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006/p>

Autorzy: Maciej Gajewski, Katarzyna Górniak, Karolina Jakubowska, Zuzanna Kołakowska, Sylwester Molenda, Marzena Sochańska, Jan Szczucki
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008

Celem projektu badawczego była ocena całokształtu działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach EFS i SPO RZL. W badaniu zastosowano wielostronne podejście, pozwalające na zebranie danych z wielu źródeł, uwzględnienie perspektyw różnych podmiotów zaangażowanych w system promocji i informacji EFS i SPO RZL. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie poświęconej Europejskiemu Funduszowi Społecznemu - pobierz.

1. Wprowadzenie
1.1. Opis przedmiotu badania
1.2. Opis głównych założeń i celów badania
1.3. Opis metodologii oraz okoliczności realizacji badania
2. Wyniki badania: system promocji i informacji EFS i SPO RZL według różnych perspektyw
2.1 Perspektywa instytucjonalna
2.1.1 System informacji i promocji EFS i SPO RZL według przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażających
2.1.2. Działalności instytucji zaangażowanych w system promocji i informacji EFS i SPO RZL widziana oczami odbiorców działań
2.1.2.1. Opinie projektodawców o działaniach promocyjnych i informacyjnych EFS i SPO RZL
2.1.2.2. Opinie ostatecznych beneficjentów i ogółu społeczeństwa na temat EFS i SPO RZL będąca efektem działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych w Programie
2.2 Perspektywa projektodawców
2.2.1. Projektodawcy o prowadzonych w projektach działaniach informacyjnych i promocyjnych
2.2.2. Działalność projektodawców widziana oczyma innych aktorów Programu
2.2.2.1. Opinie przedstawicieli instytucji o działaniach promocyjno-informacyjnych podejmowanych przez projektodawców
2.2.2.2. Opinie ostatecznych beneficjentów o promocji i informacji w projektach
3. Podsumowanie oceny systemu promocji i informacji ESF i SPO RZL
3.1 System promocji i informacji SPO RZL w odniesieniu do kryteriów ewaluacyjnych
4. Wnioski i rekomendacje
5. Załączniki


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy