Oferta Drukuj Wyslij maila      
Innowacyjność i transfer technologiczny

W dziedzinie innowacyjności i transferu technologicznego nasza oferta obejmuje szerokie spektrum doradztwa i szkoleń, dotyczące zarówno przedsiębiorstw, jak i sfery instytucjonalnej wspierania procesów innowacyjnych w gospodarce. PAG Uniconsult jest dostarczycielem usług doradczych w zakresie tworzenia i praktycznego wykorzystywania narzędzi audytu technologicznego dla zarządzania rozwojem technologicznym przedsiębiorstw, planowania i wdrażania różnorodnych systemów doskonalenia produkcji i usług, a także stosowania narzędzi służących identyfikacji i rozwiązywaniu rzeczywistych problemów biznesowych, w tym dotyczących finansowania działalności innowacyjnej. Oferta w dziedzinie innowacyjności adresowana jest także do instytucji sfery publicznej, w tym administracji, w szczególności w obszarze pomiaru efektywności działania, identyfikacji ryzyk oraz projektowania i wdrażania redukujących je rozwiązań organizacyjnych.

W dziedzinie wsparcia instytucjonalnego firma specjalizuje się w dostarczaniu doradztwa w zakresie tworzenia, uruchamiania i zarządzania parkami i inkubatorami technologicznymi, parkami naukowo-technologicznymi oraz przemysłowymi, a także pozyskiwania środków wsparcia na ich rozwój w ramach dostępnych programów pomocowych. W tym obszarze oferujemy także opracowywanie analiz i dokumentów doradczych na temat funkcjonowania instytucjonalnej sfery wspierania innowacyjności oraz wskazujących niezbędne kierunki jej rozwoju, odpowiadające potrzebom sfery przedsiębiorczości (z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań i trendów światowych). Nasza oferta doradcza obejmuje także wspomaganie procesów tworzenia i aktualizacji Regionalnych Strategii Innowacyjnych oraz wdrażania projektów zaplanowanych w tych strategiach.

W dziedzinie transferu technologicznego i innowacyjności oferowane doradztwo i programy szkoleniowe obejmują także: tworzenie strategii rozwoju technologicznego i działań innowacyjnych, zarządzanie innowacyjnością, stosowanie narzędzi doskonalenia produkcji i usług, modernizacji / restrukturyzacji rozwiązań organizacyjnych, wykorzystywanie metod identyfikacji i twórczego rozwiązywania problemów, pozyskiwania finansowania, tworzenia konsorcjów i klastrów współpracujących przedsiębiorstw i instytucji.

<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy