Klienci Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 • Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
 • Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
 • Turecka Izba Gospodarcza
 • Ove ARUP & Partners International, Oddział w Polsce
 • Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • Fundacja "Centrum Organizacji Pożyczkowych" (Microfinance Centre)
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Eurecna S.r.l.
 • Prószyński i S-ka S.A.
 • Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Izotopów POLATOM


Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy