Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Lokalne projekty wspierane w ramach Programu Phare 2002 "Rozwój zasobów ludzkich"

Autorzy: Michał Bonin, Michał Kubisz, Wojciech Marchlewski, Tomasz Schimanek, Bożena Zając
Wydawca: Policy and Action Group Uniconsult sp. z o.o., Warszawa 2005

Publikacja opisuje przykłady działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży i kobiet podejmowanych w krajach Unii Europejskiej i na tym tle pokazuje przykłady projektów realizowanych w ramach Programu Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza "Rozwój Zasobów Ludzkich", realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Opisy projektów powstały na podstawie dokumentacji zebranej przez PARP, a także informacji zebranych od ich realizatorów. Publikacja powstała w ramach Projektu PL2002/000-580.06.01.02 "National Human Resource Development Technical Assistance" Phare ESC 2002, zleconego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a finansowanego przez Unię Europejską. Realizatorem Projektu było konsorcjum firm ARUP i PAG Uniconsult.

Wprowadzenie
1. Działania na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacji zawodowej kobiet
1.1. Działania podejmowane w krajach Unii Europejskiej
1.2. Program "Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem"
1.3. Program "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet"
2. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży
2.1. Działania podejmowane w krajach Unii Europejskiej
2.2. Program "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"
2.3. Program "Modernizacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych"
3. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników
3.1. Program Dotacji Szkoleniowych
4. Historia Prgramu Phare "Rozwój Zasobów Ludzkich" w zarysie
5. Załączniki
5.1. Lista projektów dotowanych w ramach Programu "Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem"
5.2. Lista projektów dotowanych w ramach Programu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"
5.3. Lista projektów dotowanych w ramach Programu "Modernizacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych"
5.4. Lista projektów dotowanych w ramach Programu Dotacji Szkoleniowych


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy