Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena ex ante w zakresie zastosowania instrumentów finansowych w polityce rolnej

W kwietniu 2022 r. rozpoczęliśmy analizę możliwości zastosowania instrumentów finansowych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Badanie będzie stanowić podstawę do określenia, w jakim zakresie występuje niedoskonałość mechanizmów rynkowych lub nieoptymalny poziom inwestycji. Będzie też miało na celu wskazanie, jaki jest szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na inwestycje w obszarze rolnictwa oraz jakie rodzaje produktów finansowych mogłyby być przydatne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Badanie będzie podstawą do przygotowania strategii inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w Programie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata (PS WPR) 2023-2027 oraz oszacowania efektu dźwigni i optymalnej kwoty alokacji na instrumenty finansowe.

Projekt jest realizowany przez firmę doradczą Taylor Economics (z udziałem ekspertów delegowanych przez PAG Uniconsult) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zakończenie prac zaplanowano na sierpień 2022 r.

2022-06-10T13:54:46+00:00 6 Maj, 2022|badania, instrumenty finansowe, rolnictwo|