Oferta Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano
Oferta doradcza i szkoleniowa firmy PAG Uniconsult Sp. z o.o. obejmuje:

 • Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - programowanie działań, rozwój kadr, usługi przygotowywania i kompleksowego zarządzania projektami, doradztwo w zakresie opracowywania wniosków o finansowanie przedsięwzięć ze środków UE;

 • Tworzenie, organizacja i wspomaganie działalności funduszy mikropożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych;

 • Przygotowywanie oraz przeprowadzanie ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych;

 • Projektowanie i pomoc w zarządzaniu programami rozwoju zasobów ludzkich;

 • Projektowanie i pomoc w zarządzaniu programami wspierania małych i średnich przedsiębiorstw;

 • Innowacyjność i transfer technologiczny, doradztwo w uruchamianiu i zarządzaniu parkami technologicznymi i naukowo-technologicznymi; szkolenia w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz audytu technologicznego;

 • Opracowywanie studiów wykonalności, biznes planów, analiz wpływu inwestycji na otoczenie i Due dilligence;

 • Przygotowywanie wycen przedsiębiorstw oraz składników majątkowych; opracowywanie analiz w związku z przedsięwzięciami partnerstwa publiczno-prywatnego;

 • Opracowywanie i aktualizacja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego;

 • Zarządzanie programami grantowymi dla organizacji pozarządowych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

 • Prowadzenie monitoringu programów i projektów, w szczególności grantowych i szkoleniowych;

 • Realizacja i zarządzanie badaniami jakościowymi, opracowywanie dokumentacji z badań, w tym transkrypcji wywiadów indywidualnych i grupowych.
 • Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
  Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy