Oferta dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano
Warsztaty dla funduszy pożyczkowych (również innych typów pośredników finansowych) w zakresie dopuszczalności łączenia instrumentów wsparcia (zwrotnych i bezzwrotnych) w perspektywie finansowania unijnego w latach 2014-2020
Są to warsztaty, dotyczące nowych regulacji unijnych w sferze łączenia różnych instrumentów wsparcia ze środków europejskich w krajowych i regionalnych programach operacyjnych, a także z uwzględnieniem wsparcia ze szczebla europejskiego. Zagadnienia te są szczególnie istotne w przypadku instytucji oferujących finansowanie dłużne, udostępniane w oparciu o kapitał pochodzący z programów unijnych, jak bardzo często ma to miejsce w przypadku funduszy pożyczkowych. Uwzględnienie obowiązujących zasad jest szczególnie ważne dla projektowania instrumentów dłużnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa audytowego (unikania sytuacji niedozwolonego łączenia wsparcia), jak i maksymalizowania dostępności instrumentów finansowych dla przedsiębiorców wykorzystujących wsparcie.

Zob. szczegóły oferty


Warsztaty i doradztwo dla funduszy pożyczkowych w zakresie doskonalenia rozwiązań strukturalnych i operacyjnych w związku z regulacjami "Europejskiego kodeksu dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów"
Są to warsztaty i oferta doradcza, mające na celu doskonalenie działalności funduszy pożyczkowych pod kątem regulacji "Europejskiego kodeksu dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów". Działania dostosowawcze umożliwią zadeklarowanie (wobec Komisji Europejskiej) faktu zgodności rozwiązań strukturalnych i operacyjnych z regułami kodeksowymi, a w rezultacie umiejscowienie informacji o funduszu na portalu informacyjnym Komisji. Ponadto, zadeklarowanie działań dostosowawczych lub spełniania standardów kodeksowych umożliwi ubieganie się o wsparcie bezpośrednio ze szczebla europejskiego, przewidziane w ramach schematu wsparcia dla funduszy pożyczkowych w Programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) - jest to warunek konieczny uzyskania takiego wsparcia. W EaSI udostępniane są instrumenty gwarancyjne, a w przyszłości planuje się również wsparcie dłużne i kapitałowe (tzw. funded instruments).
Eksperci PAG Uniconsult występowali jako doradcy konsultujący Kodeks w fazie jego tworzenia i pilotażu. Zob. więcej nt. Kodeksu.
Obecnie PAG Uniconsult jest instytucją oficjalnie promującą Kodeks w Polsce i Europie - por. strona Komisji Europejskiej - zakładka "Endorsing the Code".

Zob. szczegóły oferty
Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy