Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Prezentacja potencjału parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych w Polsce


Opracowanie powstało w roku 2005. Poniżej zamieszczono jego spis treści.

1. Wstęp
1.1. Tło
1.2. Cele badania
1.3. Słowo od Autorów
1.4. Streszczenie i wnioski
2. Informacje wprowadzające
2.1. Metodologia i zakres badania
2.2. Etapy procesu badawczego
2.3. Selekcja grupy badawczej
2.4. Badane instytucje na tle systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
3. Prezentacja parków i inkubatorów technologicznych (na podstawie badań) z uwzględnieniem ich oferty
3.1. Kryteria klasyfikacji
3.2. Oferta parków technologicznych
3.3. Oferta inkubatorów technologicznych
3.4. Inicjatywy nie objęte badaniem podstawowym
3.5. Macierz klasyfikacyjna - wynik badania
4. Promocja parków i inkubatorów technologicznych
4.1. Promocja oferty parków i inkubatorów
4.1.1. Istotne elementy oferty
4.1.2. Grupy docelowe
4.1.3. Promotion mix
4.1.4. Techniki promocji ofert poszczególnych parków/inkubatorów             technologicznych
4.2. Promocja "idei parkowej"
5. Analiza stanu sektora parków i inkubatorów technologicznych na podstawie badań
5.1. Mocne i słabe strony sektora
5.2. Kluczowe potrzeby w obszarze wspierania inicjatyw "parkowych", z uwzględnieniem podstawowych barier rozwojowych
5.3. Założenia modelowej strategii i oferty parku/inkubatora technologicznego
5.3.1. Misja parków/inkubatorów technologicznych
5.3.2. Uwagi na temat celów strategicznych
Załączniki  


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy