Oferta Drukuj Wyslij maila      
Programy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Od początku swej działalności PAG Uniconsult zajmuje się działaniami doradczymi ukierunkowanymi na wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP). Nasza oferta obejmuje przygotowywanie analiz sytuacji sektora MMSP i jego potrzeb, pod kątem opracowywania programów wsparcia. W analizach takich wykorzystujemy zarówno dane statystyczne, jak i dane zebrane na podstawie badań wśród przedsiębiorców.

Przygotowujemy także, w oparciu o najlepsze polskie i europejskie doświadczenia, strategie i programy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, zawierające kompleksowe instrumenty wsparcia (doradcze, finansowe, szkoleniowe, informacyjne).

Oferujemy pomoc w zarządzaniu programami wspierania MMSP, w szczególności pod kątem takiego zaprojektowania procedur wnioskowania o wsparcie, aby z jednej strony zapewniały one pełną przejrzystość procesu udzielania pomocy, a z drugiej strony, aby nie stanowiły znaczącej bariery biurokratycznej w ubieganiu się o wsparcie. Prowadzimy także ewaluacje (oceny) wyników realizacji takich programów.

<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy