Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Autorzy: Jerzy Drążkiewicz, Karolina Jakubowska, Zuzanna Kołakowska, Marzena Sochańska-Kawiecka, Ilona Matysiak, Justyna Rozmysłowska, Piotr Zimolzak
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008

Celem badania była przede wszystkim ewaluacja rozwoju umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wśród osób bezrobotnych, będących beneficjentami działań w ramach Priorytetu I SPO RZL. Poniżej zamieszczono spis treści opracowania. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie poświęconej Europejskiemu Funduszowi Społecznemu - pobierz.

1. Wprowadzenie
1.1 Opis przedmiotu badania
1.2 Opis głównych założeń
1.3 Opis okoliczności towarzyszących badaniu
2. Opis metodologii zastosowanej w badaniu
2.1 Szczegółowy opis modułów badawczych
3. Wyniki przeprowadzonych badań
3.1 Trafność
3.1.1 Wsparcie uzyskane przez beneficjentów ostatecznych a faktyczne potrzeby pracodawców
3.1.2 Oferowane wsparcie a potrzeby w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
3.2 Skuteczność
3.2.1 Skuteczność wsparcia z zakresu ICT
3.2.2 Wpływ wsparcia z zakresu ICT udzielonego w ramach SPO RZL na rozwój społeczeństwa informacyjnego
3.2.3 Wpływ udzielonego wsparcia w ramach SPO RZL na rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji z zakresu ICT wśród osób niepracujących
3.3.1 Spełnienie oczekiwań beneficjentów ostatecznych w zakresie zwiększenia ich wiedzy z zakresu ICT
3.3.2 Wpływ udzielonego wsparcia na umiejętność beneficjentów ostatecznych poruszania się na rynku pracy i elastyczność w poszukiwaniu zatrudnienia
3.4 Społeczeństwo informacyjne w projektach Działania 1.4
3.4.1 Wstęp
3.4.2 Wyniki badania
3.4.3 Ocena i wnioski
3.4.3 Rekomendacje
4. Wnioski i rekomendacje
5. Aneks - opis zastosowanych analiz statystycznych
5.1 Opis konstrukcji wskaźników
5.1.1 Efekt projektu
5.1.2 Subiektywny postęp w ramach poszczególnych umiejętności ICT
5.1.3 Odsetek nabytych umiejętności obecnych w szkoleniach
5.1.4 Relatywny wskaźnik rozwoju umiejętności
5.2 Opis przeprowadzonych analiz statystycznych
5.2.1 Regresja liniowa
5.2.2 Analiza wariancji (ANOVA)
6. Załączniki


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy