Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ścieżki do zatrudnienia. Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006

Autorzy: Jerzy Drążkiewicz, Katarzyna Górniak, Tomasz Schimanek, Justyna Witkowska
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006

Badanie zostało zlecone przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ogólnym celem badania było określenie skutecznych ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia. Zadaniem Wykonawcy było przygotowanie minimum 6 studiów przypadków spektakularnego przezwyciężenia indywidualnych trudności w integracji społecznej i zawodowej uczestników projektów, a także zidentyfikowanie czynników decydujących o skuteczności wsparcia udzielanego osobom wykluczonym oraz zaproponowanie optymalnego zakresu wsparcia dla tej kategorii. Poniżej zamieszczono spis treści. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna w portalu EFS na lata 2004-2006 - pobierz.

1. Wprowadzenie
1.1. Główne założenia i cele badania
1.2. Opis przedmiotu badania
1.3. Specyficzne warunki i okoliczności badania
2. Opis zastosowanej metodologii
2.1. Opis procesu badawczego i zastosowanych metod
2.2. Harmonogram badania
3. CZĘŚĆ I: Studium przypadków sukcesu
3.1. Założenia studium przypadków
3.2. Opisy przypadków sukcesu
4. CZĘŚĆ II: Czynniki decydujące o skuteczności ścieżek prowadzących do zatrudnienia osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym
4.1. Kontekstowa analiza czynników wsparcia
4.2. Wnioski i rekomendacje
Załącznik 1: Opisy projektów na podstawie wywiadów z realizatorami i dokumentacji


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy