Oferta Drukuj Wyslij maila      
Studia wykonalności, biznes plany, analizy i Due dilligence

W praktyce doradczej firmy PAG Uniconsult studia wykonalności (ang. feasibility studies) są bardzo często wykonywanymi opracowaniami. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z przewidywaniem przyszłości, ma miejsce proces analizy i planowania ujęty w formę studium wykonalności. Otwarta, elastyczna formuła tego opracowania pozwala na zastosowanie go zarówno do projektów komercyjnych, jak przedsięwzięć z zasady nie nastawionych na zysk. Taki też zakres obejmuje nasza oferta.

PAG Uniconsult specjalizuje się także w opracowywaniu biznes planów dla przedsiębiorstw, jak i rozmaitych przedsięwzięć. Są one przygotowywane dla celów pozyskiwania finansowania ze źródeł komercyjnych (np. banków, funduszy pożyczkowych), jak i pomocowych. Bardzo często stanowią element pogłębionych studiów wykonalności. Opracowywanie biznes planów, w części finansowej, opieramy o własne narzędzia analityczne. Dzięki temu możliwe jest szybkie generowanie rozmaitych wariantów prognozujących rozwój analizowanego przedsiębiorstwa czy przedsięwzięcia. W ofercie doradczej PAG Uniconsult znajduje się także sporządzanie analiz (raportów) oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami.

Opracowujemy także analizy typu Due diligence. Ich przedmiotem jest szczegółowa ocena obecnego stanu badanego podmiotu, której celem jest wskazanie jego mocnych i słabych stron oraz określenie potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu. Due dilligence może obejmować szeroki zakres zagadnień, jednak zazwyczaj koncentruje się na aspektach prawnych, finansowych, marketingowych, konkurencyjnych i techniczno-technologicznych. Efektem Due dilligence jest m.in. uzyskanie informacji pozwalających na przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa. Wykonywane przez nas analizy Due dilligence to badania bardzo zindywidualizowane, dopasowywane do specyfiki firmy / badanego przedsięwzięcia. Zakres analizy może się wahać, od przeglądu dosyć wąskiego (np. kwestie biznesowe i prawne), aż po analizę bardzo szeroką - uwzględniającą np. wpływ inwestycji na środowisko naturalne czy sprawy pracownicze.

<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy