Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Systemy zarządzania i organizacji produkcji jako przedmiot oceny projektów doradczych o tej tematyce


Opracowanie powstało w roku 2005. Poniżej zamieszczono jego spis treści.

1. Wstęp
1.1. Cel opracowania
1.2. Zakres opracowania
2. Organizacja i zarządzanie w projektach doradczych
2.1. Projekty doradcze w ramach PHARE 2003
2.2. Projekty doradcze w ramach Funduszy Strukturalnych dla MŚP
3. Systemy zarządzania: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy
3.1. Zarządzanie jakością
3.2. Systemy zarządzania jakością
3.3. Systemy zarządzania jakością zgodne z normami ISO
3.4. Inne systemy zarządzania
3.5. Total Quality Management - TQM
3.6. EFQM
4. Metody poprawy produktywności
5. Planowanie produkcji, usług i przedsięwzięć
6. Narzędzia doskonalenia
7. Podstawowe problemy z realizacją umów dotacji
7.1. Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania
7.2. Organizacja produkcji i systemy doskonalenia produktywności
7.3. Wnioski z wizyt monitorujących
8. Analiza przypadku - monitoring projektu
8.1. Zadania do zrealizowana zgodnie z umową dotacji
8.2. Wstępne wnioski z wizyty monitorującej
8.3. Analiza realizacji poszczególnych zadań
8.4. Raporty z realizacji projektu
8.5. Wnioski z przeprowadzonego studium przypadku
Bibliografia


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy