Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. IV etap badania

Autorzy: Paweł Penszko, Karolina Jakubowska, Katarzyna Górniak
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012

Raport z IV etapu wieloletniego badania przeprowadzanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W etapie tym zrealizowano trzecią falę badania panelowego na próbie uczestników PO KL ok. 30 miesięcy po zakończeniu przez nich udziału w projekcie, a także badanie na nowej próbie uczestników ok. 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Przeprowadzono analizy przy użyciu metod kontrfaktycznych (PSM i DiD), aby oszacować efekt netto wsparcia. Poniżej zamieszczono spis treści. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna w portalu www.efs.gov.pl - pobierz.

Podziękowanie
Streszczenie
Najważniejsze wyniki
1. Wstęp
1.1 Cel badania
1.2 Zakres badania
1.3 Metodologia
1.3.1 Zastosowane metody badawcze
1.3.2 Okoliczności towarzyszące badaniu
1.4 Struktura raportu
2. Jakie wsparcie?
2.1 Priorytet VI
2.1.1 Nastawienie do projektu
2.1.2 Udzielone wsparcie
2.1.3 Zadowolenie z udziału
2.2 Priorytet VII
2.2.1 Udzielone wsparcie
2.2.2 Zadowolenie z udziału
2.3 Priorytet VIII
2.3.1 Nastawienie do projektu
2.3.2 Udzielone wsparcie
2.3.3 Zadowolenie z udziału
3. Jakie są efekty?
3.1 Efekty po pół roku od udziału w projekcie
3.1.1 Priorytet VI
3.1.2 Priorytet VII
3.1.3 Priorytet VIII
3.2 Efekty w ciągu dwóch i pół roku od udziału w projekcie
3.2.1 Dynamika wartości wskaźników
3.2.2 Trwałość zatrudnienia
3.2.3 Trwałość firm założonych w oparciu o dotacje
3.2.4 Pośrednie efekty zatrudnieniowe w firmach założonych w oparciu o dotacje
3.2.5 Jakość miejsc pracy
3.3 Efekty w wybranych grupach docelowych
3.3.1 Osoby wchodzące na rynek pracy
3.3.2 Osoby kończące aktywność zawodową
4. Czy dzięki EFS?
4.1 Percepcja wpływu udziału w projekcie
4.1.1 Percepcja wpływu projektu na znalezienie pracy
4.1.2 Percepcja wpływu projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej
4.1.3 Percepcja wpływu projektu na wzrost dochodów lub zmianę stanowiska
4.1.4 Percepcja wpływu projektu na podjęcie nauki
4.2 Porównanie z próbą kontrolną
5. Podsumowanie
6. Rekomendacje
Aneksy
Bibliografia


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy