Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Raport końcowy

Autorzy raportu: Paweł Penszko, Karolina Jakubowska, Jerzy Drążkiewicz
Autorzy studiów przypadku: Kinga Gajewska, Paweł Juszczuk, Mateusz Przywara, Monika Stec
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012

Raport podsumowujący wieloletnie badanie ewaluacyjne, przeprowadzane przez konsorcjum firm PAG Uniconsult oraz ARC Rynek i Opinia na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Poniżej zamieszczono spis treści. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna w portalu www.efs.gov.pl - pobierz.

Podziękowanie
Streszczenie
1. Wstęp
1.1 Cel badania
1.2 Zakres badania
1.3 Metodologia
1.3.1. Zastosowane metody badawcze
1.3.2. Klasyfikacja jakości miejsc pracy
1.4 Okoliczności towarzyszące badaniu
1.5 Struktura raportu
2. Podsumowanie wyników badań
3. Analiza wyników w wybranych grupach docelowych
3.1 Kobiety
3.1.1 Charakterystyka grupy
3.1.2 Charakterystyka wsparcia
3.1.3 Efekty wsparcia
3.2 Osoby w wieku poniżej 25 lat
3.2.1 Charakterystyka grupy
3.2.2 Charakterystyka wsparcia
3.2.3 Efekty wsparcia
3.3 Osoby w wieku 50 lub więcej lat
3.3.1 Charakterystyka grupy
3.3.2 Charakterystyka wsparcia
3.3.3 Efekty wsparcia
3.4 Osoby niepełnosprawne
3.4.1 Charakterystyka grupy
3.4.2 Charakterystyka wsparcia
3.4.3 Efekty wsparcia
4. Wnioski dla nowej perspektywy programowej
4.1 Efekty zatrudnieniowe poszczególnych form wsparcia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy
4.2 Efektywność kosztowa wsparcia
4.3 Społeczna stopa zwrotu z inwestycji we wsparcie osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy
5. Wnioski i rekomendacje
Bibliografia
Aneksy


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy