Oferta Drukuj Wyslij maila      
Wyceny

Wycenę przedsiębiorstwa i jego majątku przeprowadza się w sytuacjach zamierzonych przekształceń własnościowych. W toku działalności gospodarczej, wartość rynkowa jest na bieżąco wyznaczana przez aktualną dochodowość firmy. Jednak każde przekształcenie własnościowe, które może polegać na: sprzedaży przedsiębiorstwa (całości lub części), wniesieniu aportem, fuzji firm, upadłości czy likwidacji, wymaga oszacowania jego wartości. Wycena wartości firmy ma zawsze jeden nadrzędny cel - jest nim doprowadzenie do transakcji. Zatem zastosowane metody wyceny mają za zadanie takie określenie wartości firmy, które pogodziłoby interesy stron transakcji - kupującego i zbywającego. Nie ma jednak idealnych metod wyceny. Najprostsza:

 • metoda aktywów netto
  jest obarczona słabościami wynikającymi z opierania się na historycznych zapisach księgowości sprawozdawczej, przeznaczonej raczej do celów fiskalnych. Udział eksperta, który urealni wartość majątku firmy, poprzez oszacowanie wartości rynkowej jej majątku: nieruchomości, maszyn i urządzeń produkcyjnych, a także składników majątku obrotowego (zapasy, należności), umożliwia uzyskanie bardziej realnej wartości przedsiębiorstwa:

 • metodą skorygowanych aktywów netto.
  Nieodłączną jednak wadą metod majątkowych jest zupełne pominięcie dochodowości firmy. Dlatego też najczęściej eksperci PAG Uniconsult stosują metody dochodowe, na czele z najbardziej rozwiniętą spośród nich:

 • metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto.
  Z kolei metody dochodowe pomijają zagadnienie majątku firmy, który dla strony zbywającej może być bardzo istotny. W związku z tym, w praktyce wypracowane zostały tzw.:

 • metody mieszane dochodowo - majątkowe,
  które poprzez "mieszanie" w odpowiedniej proporcji dochodowości i majątku firmy, przynoszą wyniki znacznie bardziej zbliżone do rzeczywistości, niż byłoby to możliwe przy użyciu samych tylko metod majątkowych, czy dochodowych. Setki zrealizowanych w tym zakresie prac oraz wieloletnie doświadczenie sprawiają, że opracowania wykonane w firmie PAG Uniconsult są akceptowane przez: banki, instytucje finansowe, organy założycielskie, nadzorcze oraz inwestorów. Autorzy gwarantują pełną niezależność oraz fachowe podejście do tematu.

  << wróć

 • Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
  Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy