Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych

Autorzy: Maciej Gajewski, Tomasz Kiliański, Jan Szczucki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2000

Książka prezentująca dobre praktyki i doświadczenia w zakresie organizacji funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, przedstawione na tle rozwiązań światowych. W części prezentującej doświadczenia polskie, autorzy (dwóch z nich to eksperci PAG Uniconsult Sp. z o.o.: Maciej Gajewski i Jan Szczucki) zawarli praktyczne wskazówki dla inicjatorów funduszy poręczeniowych, wynikające z ich doświadczeń przy tworzeniu funduszy poręczeniowych w Polsce. Poniżej zamieszczono spis treści książki. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - pobierz.

1. Wprowadzenie
2. Cechy wspólne funduszy poręczeń kredytowych
3. Fundusze poręczeń kredytowych w gospodarce rynkowej
3.1. Zasady współpracy FPK z instytucjami finansowymi
3.1.1. Forma organizacyjno-prawna FPK
3.1.2. Beneficjenci
3.1.3. Podział ryzyka oraz zaangażowanie
3.2. Wiarygodność finansowa FPK Opis przedmiotu badania
3.2.1. Kapitalizacja FPK
3.2.2. Wypłata poręczenia oraz poziom strat
3.3. Wpływ FPK na gospodarkę
3.3.1. Efektywność wsparcia podmiotowego
3.3.2. Efektywność stymulowania akcji kredytowej i pożyczkowej
3.3.3. Efektywność zmniejszania kosztów finansowania zewnętrznego
3.3.4. Pozostałe aspekty działalności funduszy poręczeniowych
4. Fundusze poręczeń kredytowych - doświadczenia polskie
4.1. Historia FPK w Polsce
4.2. Cele działania FPK
4.3. Podstawowe elementy i uwarunkowania struktury FPK
4.3.1. FPK w ramach instytucji prowadzącej
4.3.2. Procedury decyzyjne
4.3.3. Współpraca z sektorem bankowym
4.4. Charakterystyka sieci FPK w Polsce
4.4.1. Regionalne fundusze poręczeń kredytowych
4.4.2. Fundusze subregionalne
4.4.3. Lokalne FPK
4.4.4. Uwagi na temat wyboru rodzaju funduszu
5. Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych
5.1. Podstawy prawne funkcjonowania
5.2. Aktualne zasady i tryb udzielania poręczeń przez BGK ze środków KFPK
5.3. Ocena funkcjonowania KFPK
5.4. Kierunki zmian w funkcjonowaniu KFPK
6. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
7. Uwarunkowania rozwoju działalności poręczeniowej
7.1. Stan obecny
7.2. Postulowane kierunki rozwoju FPK
7.3. Zmiany prawne
8. Podsumowanie
Aneks 1. Porównanie struktury systemów poręczeń kredytowych w wybranych krajach oraz Polsce
Aneks 2. Dane o działalności lokalnych i regionalnych FPK w Polsce (stan na 30 czerwca 2000 r.)
Aneks 3. Dane adresowe - fundusze poręczeń kredytowych w Polsce oraz Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
Bibliografia


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy