Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Aktualizacja analizy ex ante instrumentów finansowych w Małopolsce

Rozpoczynamy prace nad aktualizacją analizy ex ante instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Dokonamy analizy poszczególnych celów szczegółowych FEM 2021-2027, w ramach których przewidziano zastosowanie instrumentów finansowych pod kątem wyboru optymalnych form i sposobu wdrożenia, tj.: instrumentów finansowych występujących samodzielnie lub łączonych ze wsparciem w postaci dotacji (tzw. instrument mieszany). Zostaną opracowane propozycje fiszek produktowych dla każdego proponowanego instrumentu finansowego.

Ponadto, dokonamy identyfikacji barier i wskazania potrzeb w zastosowaniu instrumentów finansowych w ramach FEM 2021-2027, w tym z perspektywy potencjalnych beneficjentów i ostatecznych odbiorców wsparcia oraz oszacujemy lukę finansową dla obszarów w przypadku których nie dokonywano tych szacunków w ramach wcześniejszych analiz.

Realizację prac zaplanowano w okresie od kwietnia do lipca 2023 r. Analizę wykona konsorcjum PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

2023-04-17T09:25:57+00:00 14 Kwiecień, 2023|ewaluacja ex-ante, fundusze unijne, instrumenty finansowe|