Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4 lok. 107
00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

Loading...
Home 2021-08-12T15:08:52+00:00

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Jesteśmy uznaną firmą doradczą o wieloletnich tradycjach w świadczeniu usług doradztwa gospodarczego, doradztwa w zarządzaniu i w rozwoju kapitału ludzkiego oraz szkoleń, oferowanych i realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma powstała z połączenia dwóch renomowanych firm doradczych: Policy & Action Group (rok zał. 1996) oraz Biura Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT (rok zał. 1990), łącząc w ten sposób szerokie kompetencje i doświadczenia obu tych firm.

O NAS

PAG UNICONSULT W LICZBACH

0
LAT DOŚWIADCZEŃ
0
PROJEKTÓW I BADAŃ
0
SZKOLEŃ
0
KLIENTÓW

NASZE SPECJALIZACJE

OFERTA

ZREALIZOWANE PROJEKTY

ZOBACZ INNE PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

1208, 2021

Badanie potrzeb finansowych przedsiębiorców w obszarze zapewniania dostępności

W sierpniu 2021 r. zakończyliśmy „Badanie potrzeb finansowych przedsiębiorców w obszarze zapewniania dostępności”. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w okresie maj – sierpień 2021 r. [...]

208, 2021

Ocena zasadności instrumentów finansowych w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Rozpoczęliśmy analizę ex ante pn. „Ocena zasadności instrumentów finansowych w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i innowacje Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”. W wyniku realizacji badania zostaną sformułowane wnioski [...]

1907, 2021

Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2020 r.

Opracowaliśmy kolejną edycję raportu prezentującego aktywność lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce. Publikacja zawiera omówienie wyników działalności poręczeniowej w 2020 roku. Prezentuje także wieloletnie trendy kształtowania się podstawowych parametrów [...]

WIĘCEJ WPISÓW

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
ul. Kierbedzia 4 lok. 107, 00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00, kom.: 691 022 024, fax: 22 256 39 10
e-mail: biuro@pag-uniconsult.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000185892, NIP: 526-12-44-347, Kapitał zakładowy: 100 000 zł

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ

ZAUFALI NAM

INSTYTUCJE CENTRALNE

SAMORZĄDY

INNI KLUCZOWI KLIENCI