Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4 lok. 107
00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

Loading...
Home 2021-01-15T14:24:55+00:00

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Jesteśmy uznaną firmą doradczą o wieloletnich tradycjach w świadczeniu usług doradztwa gospodarczego, doradztwa w zarządzaniu i w rozwoju kapitału ludzkiego oraz szkoleń, oferowanych i realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma powstała z połączenia dwóch renomowanych firm doradczych: Policy & Action Group (rok zał. 1996) oraz Biura Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT (rok zał. 1990), łącząc w ten sposób szerokie kompetencje i doświadczenia obu tych firm.

O NAS

PAG UNICONSULT W LICZBACH

0
LAT DOŚWIADCZEŃ
0
PROJEKTÓW I BADAŃ
0
SZKOLEŃ
0
KLIENTÓW

NASZE SPECJALIZACJE

OFERTA

ZREALIZOWANE PROJEKTY

ZOBACZ INNE PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

1101, 2021

Badanie Zakładów Pracy Chronionej

W grudniu 2020 r. zakończyliśmy badanie Zakładów Pracy Chronionej. Jego celem było pozyskanie całościowej wiedzy o aktualnej sytuacji ZPCh i zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do zapoznania się z [...]

401, 2021

Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO Województwa Małopolskiego wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027

W grudniu 2020 r. zakończyliśmy badanie ewaluacyjne efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027. Opis [...]

2812, 2020

Badanie wpływu realizacji projektu Innovation Coach na wzrost poziomu świadomości i wiedzy uczestników projektu

Od listopada do grudnia 2020 r. prowadziliśmy badania pn. „Badanie wpływu realizacji projektu Innovation Coach na wzrost poziomu świadomości i wiedzy uczestników projektu w zakresie specyfiki prowadzenia projektów B+R+I oraz [...]

WIĘCEJ WPISÓW

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
ul. Kierbedzia 4 lok. 107, 00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00, kom.: 691 022 024, fax: 22 256 39 10
e-mail: biuro@pag-uniconsult.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000185892, NIP: 526-12-44-347, Kapitał zakładowy: 100 000 zł

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ

ZAUFALI NAM

INSTYTUCJE CENTRALNE

SAMORZĄDY

INNI KLUCZOWI KLIENCI