Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

Loading...
Home 2024-01-23T13:02:46+00:00

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Jesteśmy uznaną firmą doradczą o wieloletnich tradycjach w świadczeniu usług doradztwa gospodarczego, doradztwa w zarządzaniu i w rozwoju kapitału ludzkiego oraz szkoleń, oferowanych i realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma powstała z połączenia dwóch renomowanych firm doradczych: Policy & Action Group (rok zał. 1996) oraz Biura Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT (rok zał. 1990), łącząc w ten sposób szerokie kompetencje i doświadczenia obu tych firm.

O NAS

PAG UNICONSULT W LICZBACH

0
LATA DOŚWIADCZEŃ
0
PROJEKTÓW I BADAŃ
0
SZKOLEŃ
0
KLIENTÓW

NASZE SPECJALIZACJE

OFERTA

ZREALIZOWANE PROJEKTY

ZOBACZ INNE PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

2712, 2023

Ewaluacja VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

Zakończyliśmy badanie ewaluacyjne pt. „Wpływ działań podejmowanych w ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 na osiągnięcie celu szczegółowego, jakim jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost [...]

212, 2023

Ewaluacja ex-post POWER

Zakończyliśmy ewaluację ex post Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem badania było dokonanie oceny efektów realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz stopnia osiągnięcia zakładanych celów społeczno-gospodarczych, w [...]

211, 2023

Ewaluacja ex post RPO WiM 2014-2020

Zakończyliśmy prace nad podsumowaniem i oceną wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa. Zapraszamy do zapoznania się z opisem badania.

WIĘCEJ WPISÓW

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00, kom.: 691 022 024, fax: 22 256 39 10
e-mail: biuro@pag-uniconsult.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000185892, NIP: 526-12-44-347, Kapitał zakładowy: 100 000 zł

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ

ZAUFALI NAM

INSTYTUCJE CENTRALNE

SAMORZĄDY

INNI KLUCZOWI KLIENCI