Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4 lok. 107
00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

Loading...
Home 2020-09-30T14:29:53+00:00

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Jesteśmy uznaną firmą doradczą o wieloletnich tradycjach w świadczeniu usług doradztwa gospodarczego, doradztwa w zarządzaniu i w rozwoju kapitału ludzkiego oraz szkoleń, oferowanych i realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma powstała z połączenia dwóch renomowanych firm doradczych: Policy & Action Group (rok zał. 1996) oraz Biura Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT (rok zał. 1990), łącząc w ten sposób szerokie kompetencje i doświadczenia obu tych firm.

O NAS

PAG UNICONSULT W LICZBACH

0
LAT DOŚWIADCZEŃ
0
PROJEKTÓW I BADAŃ
0
SZKOLEŃ
0
KLIENTÓW

NASZE SPECJALIZACJE

OFERTA

ZREALIZOWANE PROJEKTY

ZOBACZ INNE PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

1809, 2020

Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2019 r.

Ukończyliśmy pracę nad raportem prezentującym aktywność lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2019 r. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom wszystkich funduszy za udostępnienie niezbędnych danych dotyczących ich działalności. Opracowanie powstało [...]

1708, 2020

Wpływ wsparcia B+R w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność

Rozpoczęliśmy badanie pt. „Wpływ wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki – I etap: badanie w trakcie wdrażania”. Przedmiot ewaluacji stanowią interwencje publiczne wdrażane w [...]

2007, 2020

Badanie pomocy publicznej udzielanej przez NCBR

Zakończyliśmy 3-letnią ewaluację pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Opis badania przedstawiamy w zakładce „Zrealizowane projekty”.

WIĘCEJ WPISÓW

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
ul. Kierbedzia 4 lok. 107, 00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00, kom.: 691 022 024, fax: 22 256 39 10
e-mail: biuro@pag-uniconsult.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000185892, NIP: 526-12-44-347, Kapitał zakładowy: 100 000 zł

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ

ZAUFALI NAM

INSTYTUCJE CENTRALNE

SAMORZĄDY

INNI KLUCZOWI KLIENCI