Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4 lok. 107
00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

Loading...
Home 2019-10-01T15:45:39+00:00

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Jesteśmy uznaną firmą doradczą o wieloletnich tradycjach w świadczeniu usług doradztwa gospodarczego, doradztwa w zarządzaniu i w rozwoju kapitału ludzkiego oraz szkoleń, oferowanych i realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma powstała z połączenia dwóch renomowanych firm doradczych: Policy & Action Group (rok zał. 1996) oraz Biura Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT (rok zał. 1990), łącząc w ten sposób szerokie kompetencje i doświadczenia obu tych firm.

O NAS

PAG UNICONSULT W LICZBACH

0
LAT DOŚWIADCZEŃ
0
PROJEKTÓW I BADAŃ
0
SZKOLEŃ
0
KLIENTÓW

NASZE SPECJALIZACJE

OFERTA

ZREALIZOWANE PROJEKTY

ZOBACZ INNE PROJEKTY

AKTUALNOŚCI

1909, 2019

Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian

Zakończyliśmy pierwszy, zasadniczy etap oceny systemu wyboru projektów POIR 2014-2020. W sierpniu 2019 roku powstał raport końcowy zawierający podstawowe ustalenia z dotychczas przeprowadzonych prac. Szczegóły przedstawiamy w dziale "Zrealizowane projekty".

108, 2019

Ewaluacja instrumentów finansowych w województwie warmińsko-mazurskim

Zakończyliśmy ocenę instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM 2014-2020. Projekt na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowany był w okresie od kwietnia do lipca 2019 roku. Zachęcamy do zapoznania [...]

2207, 2019

Analiza potencjału ośrodków innowacji

Rozpoczęliśmy badanie pt. „Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce”. Analizy w ramach badania obejmą wszystkie krajowe ośrodki innowacji: parki technologiczne, inkubatory [...]

WIĘCEJ WPISÓW

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
ul. Kierbedzia 4 lok. 107, 00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00, fax: 22 256 39 10
e-mail: biuro@pag-uniconsult.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000185892, NIP: 526-12-44-347, Kapitał zakładowy: 100 000 zł

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ

ZAUFALI NAM

INSTYTUCJE CENTRALNE

SAMORZĄDY

INNI KLUCZOWI KLIENCI