Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Analiza logiki interwencji programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w zakresie Celu Polityki 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa 2022-06-10T14:15:14+00:00

Analiza logiki interwencji programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w zakresie Celu Polityki 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Badanie pt. „Analiza logiki interwencji przyjętej w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027 w zakresie Celu Polityki 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej (…), z uwzględnieniem kierunków rozwoju i wyzwań wynikających ze strategii regionalnych i krajowych” było realizowane na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej od lutego do maja 2022 r.

Zadanie objęło analizę logiki interwencji FEPW 2021-2027 oraz określenie wspólnych Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji dla makroregionu Polski Wschodniej na lata 2021-2027.