Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Aktualności 2019-04-29T20:34:43+00:00

AKTUALNOŚCI

Ewaluacja ex-post POWER

2 Grudzień, 2023|Kategoria: doradztwo, dotacje, ekonomia społeczna, ewaluacja ex-post, fundusze unijne, niepełnosprawność, pomoc społeczna, programy międzynarodowe, rynek pracy, sprawna administracja, szkolenia, szkolnictwo wyższe, zdrowie|

Zakończyliśmy ewaluację ex post Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem badania było dokonanie oceny efektów realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz stopnia osiągnięcia zakładanych [...]

Ocena ex ante instrumentów finansowych planowanych do uruchomienia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

9 Październik, 2023|Kategoria: ewaluacja ex-ante, fundusze unijne, instrumenty finansowe|

Zakończyliśmy ocenę ex ante instrumentów finansowych, planowanych do uruchomienia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. W ramach badania zaproponowaliśmy uruchomienie pożyczek na rozwój konkurencyjności, wspieranie [...]