Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja ex post RPO WiM 2014-2020

Zakończyliśmy prace nad podsumowaniem i oceną wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem badania.

2024-01-23T12:02:55+00:00 2 Listopad, 2023|ewaluacja ex-post, fundusze unijne|