Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Wsparcie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zakończyliśmy badanie pt. „Ewaluacja efektów wsparcia Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) w ramach PO IR oraz nowo projektowanych instrumentów klastrowych w II osi FENG 2021-2027”.

Głównymi celami były:

  • ocena ex post efektów PO IR w odniesieniu do KKK, w tym ocena efektów poddziałań 2.3.3 i 2.3.7 oraz horyzontalnych mechanizmów promocji udziału KKK w innych instrumentach PO IR,
  • ocena ex ante trafności i efektywności nowo projektowanych instrumentów klastrowych w II osi FENG 2021-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem badania.